Radioframförande:

Sten Frykberg presenterar Klarinettkonserten

Ur Frykbergs Önskeprogram

Inspelad: 1971-6-26

Innehåll att lyssna till

Opus 30: Klarinettkonsert