Spellistor

SPELLISTA
Börja här Denna spellista innehåller ett blandat urval av olika verktyper. Lämplig som introduktion till Fernströms musik Play
Stråktrio och kvartetter Stråktrio (opus 90) och blandade inspelningar av flera av Fernströms stråkkvartetter Play
Symfoniska verk Symfonier och symfoniska verk. Play