Dokument

Titel Fernströmarkiv på UB
Språk Svenska
Beskrivning Förteckning över arkiv med material som tidigare fanns hos Elisabet Fernström, och numera på Universitetsbiblioteket i Lund (handskriftavdelningen)
Författare
Datum 2010