Radioframförande:

Uvertyr till operan Achnaton

Göteborgs Symfoniorkester. Dirigent Sten-Åke Axelsson

Från minnesporgrammet över John Fernström "Från Ichang till Lund"

Inspelad: -

Innehåll att lyssna till

Opus 25b: Uvertyr till operan Achnaton