Radioframförande:

Songs of the Sea: Langebo, Hedvall

Örebro Kammarorkester. Dirigent: Lennart Hedvall. Sångsolist: Karin Langebo

Inspelad: 1974

Innehåll att lyssna till

Opus 62: Songs of the Sea