Radioframförande:

Sånger

Ewy Bråhammar (sång), Jan-Åke Larsson (Piano)

SR 5/6 1973

Inspelad: 1973

Innehåll att lyssna till

Opus 46: Fyra sånger
Opus 36: Två sånger
Opus 63: Sex sånger
Opus 29: Fåglalåt