Radioframförande:

Stråkkvartett 7: Uruppförande

Konvicka kvartetten: Herbert Konvicka, Erik Ekelund, Gunnar Andersson, Georg Rastenberger

Uruppförande i Sveriges Radio. Början saknas på första satsen

Inspelad: -

Innehåll att lyssna till

Opus 91: Stråkkvartett nr 7