Radioframförande:

Symfoni No. 2. Helsingborg

Helsingborgs Symfoniorkester. Dir Claude Génetay

SR P2 11/12 1977

Inspelad: 1977

Innehåll att lyssna till

Opus 10: Symfoni nr 2