Radioframförande:

Skånsk Rapsodi

Helsingborgs Radioorkester (NV Skånes Okesterförening). Dir: Felix Cruse

Inspelad: 11/1970

Innehåll att lyssna till

Opus 13: Skånsk rapsodi