Radioframförande:

Klarinettkonsert

Helsingborgs Symfoniorkester. Dir: Felix Cruse, Solist: Ingemar Forsén

Inspelad: 1972-9-13

Innehåll att lyssna till

Opus 30: Klarinettkonsert