Radioframförande:

Symfoni Nummer 12

Göteborgs Radioorkester. Dir: Carl-Rune Larsson

Inspelad: 1954-8-24

Innehåll att lyssna till

Opus 92: Symfoni nr 12