Document

Title Fernströmarkiv på UB
Language Swedish
Description Förteckning över arkiv med material som tidigare fanns hos Elisabet Fernström, och numera på Universitetsbiblioteket i Lund (handskriftavdelningen)
Author
Date 2010