Radio programs / Presentations

Title Musicians
Progam in Swedish: John Fernström - En Skånsk Renässansmänniska Show
In Swedish only: Från Ichang till Lund - ett liv i musik Show
In Swedish only: Nordiska Ungdomsorkestern 25 år Show