Documents

Title Language Author
Beskrivning av Operan Achnaton
Redogörelse för innehållet i operan Achnaton
Swedish Show
Fernströmarkiv på UB
Förteckning över arkiv med material som tidigare fanns hos Elisabet Fernström, och numera på Universitetsbiblioteket i Lund (handskriftavdelningen)
Swedish Show
Diktsamling
Komplett diktsamling. En del har utgivits men många finns bara här
Swedish John Fernström Show