Radion program / Presentation:

Progam in Swedish: John Fernström - En Skånsk Renässansmänniska

Recorded: 1972-12-4

Content to listen to