Radion program / Presentation:

In Swedish only: Från Ichang till Lund - ett liv i musik

Recorded: 1963-3-22

Content to listen to