Tonsättare John Fernström - i korta drag


Utan mask
Självporträtt "Utan Mask". Detta är också titeln på Fernströms 11:e symfoni som komponerades under samma tid.
Du kära, fina liv... Jag tackar dig för känslans och lidelsens stämma, och tack för visan och klangen och rytmiken, jag tackar för den sång, som intet kunde hämma! Kära gamla liv! Tackar allra mjukast för musiken!

Ur dikten "Tack för musiken!" av John Fernström

John Fernström föddes 1897 i Ichang i Kina, där han tillbringade sina första tio levnadsår på den missionsstation hans far förestod. 1907 kom han till Sverige och 1913 började han studera fiolspel vid Malmö Musikkonservatorium. Från 1916 till 1939 var han, med diverse avbrott för studier, verksam som violinist i Helsingborgsorkestern, för vilken han också blev en flitig dirigent från 1932.

Fernström studerade violin för Max Schlüter i Köpenhamn och för Issay Barmas i Berlin, och mellan 1923 och 1930 studerade han komposition i Köpenhamn för Peder Gram. 1930 studerade han dirigering vid konservatoriet i Sondershausen i Tyskland.

Mellan 1939 och 1941 ledde han Malmö Radioorkester och från 1948 fram till sin död 1961 var han ledare för Lunds Musikskola och Konservatorielinjer, för Lunds Stadsorkester och under flera år Lunds Kvinnliga Studentkör (sedermera Lunds Akademiska Kör).

1951 grundade han Nordiska Ungdomsorkestern, som än idag är en i det närmaste "obligatorisk" passage för en stor del av skandinaviens professionella orkestermusiker. 1953 blev han ledamot av Svenska Musikaliska Akademien.

Ända sedan barndomen hade Fernström ett aktivt intresse för måleri, och han studerade bland annat i Paris. Hans produktion är mångskiftande och omfattande både vad gäller musik, måleri och lyrik. Han skrev 12 symfonier, 8 stråkkvartetter, många andra kammarmusikverk, solokonserter (bland annat två violinkonserter, en klarinettkonsert och en fagottkonsert), två operor, samt ett stort antal sånger och körverk. 1967 utgavs Fernströms självbiografi: Jubals son och Blodsarvinge. En ny, obeskuren version utgavs 1998.

Noter och partitur till Fernströms musik finns att tillgå genom förlaget Svensk Musik (Sök "John Fernström").

Nytt! Flera nya skivor har kommit ut under de senaste åren, bland annat Lysellkvartetten med flera stråkkvartetter och Radioorkestern under ledning av Mikko Franck med sjätte symfonin och en efterlängtad nyinspelning av flöjkoncertinon. Amadékvintetten har också kommit ut med en ny tolkning av blåskvintetten, och klarinettkonserten har kommit ut i en nya tappningar, en med Staffan Mårtensson som solist, och en med Karin Dornbusch som solist. Titta på sidan med skivinspelningar.

Mera Nytt! En diktsamling med fyrtio dikter har kommit ut på Gondolins förlag. Titta på sidan med Dikter.