Composing

Kompositioner

Alla verktyper

Fernström har själv numrerat kompositioner med numren 1-99. Han efterlämnade även flertal verk utan opusnummer. Dessa har här getts opusnummer över 1000.


Klicka på titel i tabellhuvudet för att sortera
Opus Hidden Verktitel Verktyp
-- 9999 Berceuse Kammarmusik Visa
-- 9999 Chanson russe. Kammarmusik Visa
-- 9999 Crime passionelle Piano Visa
-- 9999 Den var stenig och gropig Körverk Visa
-- 9999 Dolce far niente Körverk Visa
-- 9999 Dorisk romans för violoncell och piano Kammarmusik Visa
-- 9999 En bekant melodi i åtskilliga varianter Orkesterverk Visa
-- 9999 Fanfarer Orkesterverk Visa
-- 9999 Festpolonäs Orkesterverk Visa
-- 9999 Festpreludium Orkesterverk Visa
-- 9999 Jubileumskantat Körverk Visa
-- 9999 Jubileumskantat Körverk Visa
-- 9999 Jubileumskantat Körverk Visa
-- 9999 Kantat Körverk Visa
-- 9999 Korpral Tennsoldat Scenmusik Visa
-- 9999 Marits reggla Sång Visa
-- 9999 Menuett för violoncell och piano Kammarmusik Visa
-- 9999 Mot framtiden Körverk Visa
-- 9999 O hjärta, hjärta, hvi suckar du? Sång Visa
-- 9999 Romans, ciss-moll för violin och piano Kammarmusik Visa
-- 9999 Romans, ciss-moll Orkesterverk Visa
-- 9999 Romans, e-moll, för Violin och Piano Kammarmusik Visa
-- 9999 Rondo Kammarmusik Visa
-- 9999 Så tuktas en argbigga Scenmusik Visa
-- 9999 Sjöman på land Körverk Visa
-- 9999 Skådespelarnas intåg Scenmusik Visa
-- 9999 Tre krokier i G-dur för flöjt, klarinett och stråkar Kammarmusik Visa
-- 9999 Tre små pianostycken Piano Visa
-- 9999 Två korta fugor Orkesterverk Visa
-- 9999 Sonatin för två violiner Kammarmusik Visa
1 1 De mortuis Sång Visa
10 10 Symfoni nr 2 Orkesterverk Visa
1001 1001 Tema och sex variationer för piano Piano Visa
11 11 Sonat för Piano Piano Visa
12 12 Variationer, Passacaglia och Fuga över ett tema av Percy Buck Orkesterverk Visa
13 13 Skånsk rapsodi Orkesterverk Visa
14 14 Sonat för Violoncell och Piano Kammarmusik Visa
15 15 Symfoni nr 3 Orkesterverk Visa
16a 16 Julhymn Körverk Visa
16b 16 Pastoral Orkesterverk Visa
17 17 Symfoniska variationer Orkesterverk Visa
18 18 Två sånger Sång Visa
19 19 Sonat för Violin och Violoncell Kammarmusik Visa
2 2 Intima miniatyrer Orkesterverk Visa
20 20 Symfoni nr 4 Orkesterverk Visa
21 21 Den kapriciöse trubaduren Orkesterverk Visa
22 22 Kantat Körverk Visa
23 23 Stråkkvartett nr 3 Kammarmusik Visa
24a 24 Fragment Orkesterverk Visa
24b 24 Sångerna Körverk Visa
25a 25 Achnaton Scenmusik Visa
25b 25 Uvertyr till operan Achnaton Orkesterverk Visa
26 26 Mässa, c-moll Körverk Visa
27 27 Symfoni nr 5 Orkesterverk Visa
28 28 Två sånger för manskör Körverk Visa
29 29 Fåglalåt Sång Visa
3 3 Exotisk bukett Sång Visa
30 30 Klarinettkonsert Solokonsert Visa
31a 31 Chaconne g-moll för violoncell och orgel Kammarmusik Visa
31b 31 Chaconne g-moll för violoncell och piano. Kammarmusik Visa
31c 31 Chaconne g-moll för violoncell och orkester Solokonsert Visa
32 32 Visan om Mathilda Magnet Körverk Visa
33a 33 Tre sånger för manskör Körverk Visa
33b 33 Stabat mater Körverk Visa
34 34 Altfiolkonsert Solokonsert Visa
35 35 Preludium och fuga, A-dur, för Orgel Kammarmusik Visa
36 36 Två sånger Sång Visa
37 37 Liten svit för piano Piano Visa
39 39 Tre dikter Sång Visa
4 4 Symfoni nr 1 Orkesterverk Visa
40 40 Symfoni nr 6 Orkesterverk Visa
41 41 Sonata da chiesa Kammarmusik Visa
42 42 Prélude solennel Orkesterverk Visa
43 43 Rao-nai-nais sånger Orkesterverk Visa
44 44 Två sånger Sång Visa
45a 45 Sonatin för två violiner Kammarmusik Visa
45b 45 Sonatin för två violiner Kammarmusik Visa
46 46 Fyra sånger Sång Visa
47 47 Sex sånger för manskör Körverk Visa
48 48 Sju sånger för manskör Körverk Visa
49 49 Koncertino för violoncell och orkester Solokonsert Visa
5 5 Violinkonsert nr 1 Solokonsert Visa
50 50 Nio sånger Sång Visa
51 51 Symfoni nr 7 Orkesterverk Visa
52 52 Flöjtconcertino Solokonsert Visa
53 53 Svit för violoncell och piano Kammarmusik Visa
54 54 Stråkkvartett nr 4 Kammarmusik Visa
55 55 Fyra sånger Sång Visa
56 56 Symfoni nr 8 Orkesterverk Visa
57 57 Den omistliga skatten Körverk Visa
58a 58 Isissystrarnas bröllop Scenmusik Visa
58b 58 Svit ur Isissystrarnas Bröllop Orkesterverk Visa
59 59 Blåsarkvintett Kammarmusik Visa
6 6 Stråkkvartett nr l Kammarmusik Visa
60 60 Symfoni nr 9 Orkesterverk Visa
61 61 Kantat Körverk Visa
62 62 Songs of the Sea Sång Visa
63 63 Sex sånger Sång Visa
64 64 Två sånger Sång Visa
65 65 Symfoni nr 10 Orkesterverk Visa
66 66 Requiem för drunknade Körverk Visa
67 67 Så sjöngo skalderna för oss Körverk Visa
68 68 Engelbrekt Körverk Visa
69 69 Har du hört det tysta tala Körverk Visa
7 7 Manhem Körverk Visa
70a 70 Kompletterande musik till En midsommarnattsdröm Scenmusik Visa
70b 70 Svit ur En midsommarnattsdröm Orkesterverk Visa
71a 71 Jorden runt på åttio dagar Scenmusik Visa
71b 71 Svit ur Jorden runt på åttio dagar Orkesterverk Visa
72 72 Kantat Körverk Visa
73 73 Liten serenad i fyra satser Kammarmusik Visa
74 74 Pan spelar Orkesterverk Visa
75 75 Förtrollade glasögon Scenmusik Visa
76 76 Jubileumskantat Körverk Visa
77 77 Symfoni nr ll Orkesterverk Visa
78 78 Fem sånger Sång Visa
79 79 Fem sånger för manskör Körverk Visa
80 80 Fagottkonsert Solokonsert Visa
81a 81 Stråkkvartett nr 5 Kammarmusik Visa
81b 81 Stråkkvartett nr 6 Kammarmusik Visa
82a 82 Fyra folkmelodier Kammarmusik Visa
82b 82 Niels Ebbesen Scenmusik Visa
82c 82 Hamlet Scenmusik Visa
82d 82 En ljusröd blomma Körverk Visa
83 83 Livet en dröm Scenmusik Visa
84 84 Fem sånger Sång Visa
85 85 Den mödosamma vägen Körverk Visa
86a 86 Köpmannen i Venedig Scenmusik Visa
86b 86 Svit nr 1 ur Köpmannen i Venedig Orkesterverk Visa
86c 86 Svit nr 2 ur Köpmannen i Venedig Orkesterverk Visa
87a 87 Ni-Si-Pleng Scenmusik Visa
87b 87 Svit ur Ni-Si-Pleng Orkesterverk Visa
88 88 Symfonisk prolog Orkesterverk Visa
89 89 Sonatin nr 3 Kammarmusik Visa
9 9 Stråkkvartett nr 2 Kammarmusik Visa
90 90 Stråktrio Kammarmusik Visa
91 91 Stråkkvartett nr 7 Kammarmusik Visa
92 92 Symfoni nr 12 Orkesterverk Visa
93 93 Stråkkvartett nr 8 Kammarmusik Visa
94 94 Ostinato för stråkar Orkesterverk Visa
95 95 Violinkonsert nr 2 Solokonsert Visa
96 96 Festmusik Orkesterverk Visa
97 97 Tre körvisor Körverk Visa
98 98 Kärlekens visa Sång Visa
99 99 Kammarmusik Kammarmusik Visa