Composing

Kompositioner

Orkesterverk

Fernström har själv numrerat kompositioner med numren 1-99. Han efterlämnade även flertal verk utan opusnummer. Dessa har här getts opusnummer över 1000.


Klicka på titel i tabellhuvudet för att sortera
Opus Hidden Verktitel
-- 9999 En bekant melodi i åtskilliga varianter Visa
-- 9999 Fanfarer Visa
-- 9999 Festpolonäs Visa
-- 9999 Festpreludium Visa
-- 9999 Romans, ciss-moll Visa
-- 9999 Två korta fugor Visa
10 10 Symfoni nr 2 Visa
12 12 Variationer, Passacaglia och Fuga över ett tema av Percy Buck Visa
13 13 Skånsk rapsodi Visa
15 15 Symfoni nr 3 Visa
16b 16 Pastoral Visa
17 17 Symfoniska variationer Visa
2 2 Intima miniatyrer Visa
20 20 Symfoni nr 4 Visa
21 21 Den kapriciöse trubaduren Visa
24a 24 Fragment Visa
25b 25 Uvertyr till operan Achnaton Visa
27 27 Symfoni nr 5 Visa
4 4 Symfoni nr 1 Visa
40 40 Symfoni nr 6 Visa
42 42 Prélude solennel Visa
43 43 Rao-nai-nais sånger Visa
51 51 Symfoni nr 7 Visa
56 56 Symfoni nr 8 Visa
58b 58 Svit ur Isissystrarnas Bröllop Visa
60 60 Symfoni nr 9 Visa
65 65 Symfoni nr 10 Visa
70b 70 Svit ur En midsommarnattsdröm Visa
71b 71 Svit ur Jorden runt på åttio dagar Visa
74 74 Pan spelar Visa
77 77 Symfoni nr ll Visa
86b 86 Svit nr 1 ur Köpmannen i Venedig Visa
86c 86 Svit nr 2 ur Köpmannen i Venedig Visa
87b 87 Svit ur Ni-Si-Pleng Visa
88 88 Symfonisk prolog Visa
92 92 Symfoni nr 12 Visa
94 94 Ostinato för stråkar Visa
96 96 Festmusik Visa