Information om lyssnande

Begränsat urval

För många av verken finns det flera inspelningar. Vi har i regel valt ut en eller ett par inspelningar av ett verk att kunna lyssna till. Valet beror lika mycket på ljudkvalité och på slumpen, som på de musikaliska kvalitéerna. Det finns dock möjlighet att få tillgång till samtliga inspelningar genom att erhålla inloggningskonto. Kontakta oss via kontaktformuläret för detta.

Ljudkvalitet

Vi strömmar ljudet i MP3-format av två anledningar. Dels för att detta format är effektivare på Internet, dels för att inte konkurrera med utgivna CD-skivor, som har en högre ljudkvalitet. För musiker och "audiofiler", kan vi eventuellt erbjuda högre kvalitet. Kontakta oss via kontaktformuläret för att diskutera denna möjlighet.

Rättigheter

Förutom upphovsmannarättigheter är inspelningarna i flera fall belagda med artist- och/eller editionsrättigheter. Vi har i görligaste mån utverkat medgivande från rättighetsinnehavare att strömma musiken med begränsad ljudkvalitet. Skulle någon känna sig förbigången ber vi om ursäkt och ber er att kontakta oss via kontaktformuläret.

Problem?

För att lyssna krävs att man använder en någorlunda modern web-läsare. Om ni ser meddelande att er web-läsare inte stöder "audio" är det dags att uppdatera! För spellistor krävs att er web-läsare accepterar Javascript