Composing

Kompositioner

Körverk

Fernström har själv numrerat kompositioner med numren 1-99. Han efterlämnade även flertal verk utan opusnummer. Dessa har här getts opusnummer över 1000.


Klicka på titel i tabellhuvudet för att sortera
Opus Hidden Verktitel
-- 9999 Den var stenig och gropig Visa
-- 9999 Dolce far niente Visa
-- 9999 Jubileumskantat Visa
-- 9999 Jubileumskantat Visa
-- 9999 Jubileumskantat Visa
-- 9999 Kantat Visa
-- 9999 Mot framtiden Visa
-- 9999 Sjöman på land Visa
16a 16 Julhymn Visa
22 22 Kantat Visa
24b 24 Sångerna Visa
26 26 Mässa, c-moll Visa
28 28 Två sånger för manskör Visa
32 32 Visan om Mathilda Magnet Visa
33a 33 Tre sånger för manskör Visa
33b 33 Stabat mater Visa
47 47 Sex sånger för manskör Visa
48 48 Sju sånger för manskör Visa
57 57 Den omistliga skatten Visa
61 61 Kantat Visa
66 66 Requiem för drunknade Visa
67 67 Så sjöngo skalderna för oss Visa
68 68 Engelbrekt Visa
69 69 Har du hört det tysta tala Visa
7 7 Manhem Visa
72 72 Kantat Visa
76 76 Jubileumskantat Visa
79 79 Fem sånger för manskör Visa
82d 82 En ljusröd blomma Visa
85 85 Den mödosamma vägen Visa
97 97 Tre körvisor Visa