Komposition utan opusnummer: Chanson russe.

Chanson russe. - Hommage à Tschaykovsky

Tillkomstår okänt
Besättning Violin och Piano
Satser
Om verket
Verktyp Kammarmusik
Längd

Inspelningar

Finns inga