Komposition utan opusnummer: Dorisk romans för violoncell och piano

Dorisk romans för violoncell och piano

Tillkomstår okänt
Besättning Violoncell och piano
Satser
Om verket
Verktyp Kammarmusik
Längd

Inspelningar

Finns inga