Komposition utan opusnummer: En bekant melodi i åtskilliga varianter

En bekant melodi i åtskilliga varianter - (Blinka, lilla stjärna)

Tillkomstår 1934
Besättning
Satser
Om verket
Verktyp Orkesterverk
Längd

Inspelningar

Finns inga