Komposition utan opusnummer: Jubileumskantat

Jubileumskantat - För 25-års jubiléet av Handelsanställdas Mercur förening

Tillkomstår okänt
Besättning
Satser
Om verket Textförfattare: A. Fjellander
Verktyp Körverk
Längd

Inspelningar

Finns inga