Komposition utan opusnummer: Kantat

Kantat - För 20-årsjubileet av Malmö Kooperativa Förbund

Tillkomstår 1946-47
Besättning T solo, manskör, pf.
Satser
Om verket Textförfattare: E. Rosberg
Verktyp Körverk
Längd

Inspelningar

Finns inga