Komposition utan opusnummer: Korpral Tennsoldat

Korpral Tennsoldat - Balett för barn

Tillkomstår okänt
Besättning
Satser
Om verket
Verktyp Scenmusik
Längd

Inspelningar

Finns inga