Komposition utan opusnummer: Två korta fugor

Två korta fugor

Tillkomstår före sept. 1933
Besättning
Satser
Om verket Musiken återfinns ej.
Verktyp Orkesterverk
Längd

Inspelningar

Finns inga