Komposition opus 6: Stråkkvartett nr l

Stråkkvartett nr l - E-dur

Tillkomstår 1920
Besättning
Satser Allegro molto
Adagio
Finale
Om verket Uruppförd i Helsingborg 1923.
Verktyp Kammarmusik
Längd

Inspelningar

Finns inga