Komposition opus 9: Stråkkvartett nr 2

Stråkkvartett nr 2 - g-moll

Tillkomstår 1925-28
Besättning
Satser
Om verket
Verktyp Kammarmusik
Längd

Inspelningar

Finns inga