Komposition opus 18: Två sånger

Två sånger - för sång m, obligatcello el. violin och piano

Tillkomstår 1930
Besättning Sång, piano. obl. Cello el violin
Satser a) Nachtgesang (Goethe)
b) Nu sover sorg (Nils Ferlin)
Om verket
Verktyp Sång
Längd

Inspelningar

Finns inga