Komposition opus 19: Sonat för Violin och Violoncell

Sonat för Violin och Violoncell

Tillkomstår 1930
Besättning
Satser
Om verket Indragen av tonsättaren.
Verktyp Kammarmusik
Längd

Inspelningar

Finns inga