Komposition opus 91: Stråkkvartett nr 7

Stråkkvartett nr 7

Tillkomstår 1950
Besättning
Satser
Om verket
Verktyp Kammarmusik
Längd

Inspelningar

  • Skiva Lysellkvartetten
    Inspelad: 1999 Visa
  • Radioframförande Konvicka kvartetten: Herbert Konvicka, Erik Ekelund, Gunnar Andersson, Georg Rastenberger
    Inspelad: - Visa