Komposition opus 96: Festmusik

Festmusik - tillägnad Akademiska Föreningen i Lund

Tillkomstår 1953
Besättning
Satser
Om verket Tillägnad Lunds Universitets Akademiska Förening 3:e okt. 1953.
Verktyp Orkesterverk
Längd

Inspelningar

Finns inga