Skiva:

John Fernström - Songs of the Sea - Symfoni Nummer 12 - Rao Nai Nais Sånger

Cd bis 997 cover
Cd bis 997 rear

Malmö Symfoniorkester. Lin Shui (dirigent). Miah Persson (sopran)

DDD

Utgivarreferens: BIS-CD-997

Inspelad: 10/1998

Booklet: CD-BIS-997_booklet.pdf

Innehåll att lyssna till

Opus 62: Songs of the Sea
Opus 92: Symfoni nr 12
Opus 43: Rao-nai-nais sånger