Konsert:

Symfoni 8: Lunds Orkesterförening

Lunds Orkesterförening. Dirigent Poul Jørgensen

Amatörinspelning. Kopierat från tonband

Inspelad: -

Innehåll att lyssna till

Opus 56: Symfoni nr 8