Konsert:

Violinkonsert 2, Musikaliska Akademien, Stockholm

Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent Sten Frykberg. Solist Per Sandklef

Sats 1 och 2 spelas attacca

Inspelad: 1973

Innehåll att lyssna till

Opus 95: Violinkonsert nr 2