Konsert:

Violinkonsert 2: Uruppförande

Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent: Sten Frykberg. Solist: Charles Barkel.

Konserten tillägnad Charles Barkel, som här uruppför den.

Inspelad: 1952

Innehåll att lyssna till

Opus 95: Violinkonsert nr 2