Skiva:

Musica Svecia Fernström Söderlundh

Flps7 cover
Flps7 rear

Musica Svecia. Dirigent Sven Verde. Solist Claes-Merithz Pettersson

Vinyl LP

Utgivarreferens: Fermat FLPS 7

Inspelad: 5/1971

Innehåll att lyssna till

Opus 30: Klarinettkonsert
Opus 2: Intima miniatyrer