Radioframförande:

Stråktrio. Norrköpingstrion

Norrköpingstrion: Tamas Vach, Ivan Kasow, Livomir Dragov

Inspelad: 1971

Innehåll att lyssna till

Opus 90: Stråktrio