Skiva:

Äldre svenska stråkkvartetter

Cd caprice 21505 cover
Cd caprice 21505 rear

Hälsingborgskvartetten

Utgivarreferens: Caprice CAP 21505

Inspelad: 1956-12-11

Booklet: CD-Caprice-21505_booklet.pdf

Innehåll att lyssna till

Opus 81b: Stråkkvartett nr 6