Konsert:

Flöjtkonsertino

Lunds Orkesterförening. Dir: Ortrud Mann. Flöjtsolist: Rickard Blanck. Sångsolist: Elisabet Maull-Fernström

Inspelad: 1961-4-17

Innehåll att lyssna till

Opus 52: Flöjtconcertino